Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม

    ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมัน ที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า