แคตตาล็อกออนไลน์

 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสา...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

  ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems)   รับออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ซึ่งจะสามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เป็นระบบดับเพลิงที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้ได้ดีมาก สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะท...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง

  ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems)  รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นระบบที่มีไว้ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง  ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำดับเพล...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ

  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Gas Suppression Systems) (Novec TM 1230, FM200, CO2) รับออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม

  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมัน ที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง        

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

  ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)  รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

  รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม  แบบครบวงจร รวมทุกระบบดับเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ มีวิศวกรในการรับรองแบบ พร้อมทั้งอบรม ร่วมทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง ก่อนส่งมอบ และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา หลังการขาย ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง

  ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง (Preventive Maintenance) รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด  เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้        

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงหลังการขาย

  ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงหลังการขาย รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลาหลังการขาย จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด  เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้        

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร

  ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร รวมทุกระบบดับเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ มีวิศวกรในการรับรองแบบ พร้อมทั้งอบรม ร่วมทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง ก่อนส่งมอบ และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา หลังการขาย     ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า